Stall Trollgläntan

Harmoni för Dig och Din häst

Version info:

v3.0 - Januari 2018

Korta fakta

Stall Trollgläntan är en hästgård naturskönt belägen ett stenkast från Märsta, Sigtuna och Knivsta.

Inspiration

Inspiration
(av latinets inspiro, inblåsa, väcka liv i), ett stimuli som sätter igång mental verksamhet.

Historik

Från början var Trollgläntan bara en villa på landet med en vanlig trädgårdstomt. I början av 2000-talet köptes mark från grannbonden och fastigheten omvandlades till jord- och skogsbruksfastighet. 2002 byggdes stall med tre boxar och rundcorralen sattes upp.

Gården har varit i familjens ägo sedan december 2004 och de första hästarna flyttade in i maj 2005. Gårdsbilden har förändrats sedan dess. Markanläggning har gjorts runt hela stallet, ett garage och en fjärde box i stallet har byggts och efterhand har även en ridbana, en tvättstuga, två uteboxar och en utomhussjukbox kommit till. Under sommaren 2016 göt vi logen utanför uteboxarna för att kunna bygga in dem i stallet. Då påbörjades också ommålningen av gården som idag är helt i Falugrått, svart och vitt.

2018 byggdes ett nytt förråd i skogen för maskiner och stolpar samtidigt som stallet fick den efterlängtade Holken, en toa med utsikt över hagarna. Sommaren 2019 byggdes ytterligare ett nytt förråd för strö och stängselmaterial och gödselcontainern blev grå.

Vår lilla anläggning blir aldrig klar, utan är under ständig förbättring. Det kommer alltid att finnas nya projekt att sätta tänderna i!

site info

© 2018 Stall Trollgläntan